måndag 22 augusti 2011

Dokument: Peking Ultras säger nej till "bangers".

Information från SFSU:

Svensk elitfotboll har under året drabbats av flera avbrutna matcher. I samtliga fall har knallskott, s.k. bangers, spelat en framträdande roll. Knallskotten fyller ingen funktion som stämningshöjare utan skapar istället obehag och irritation på läktare och på planen. Därför tar SFSU avstånd från och fördömer användandet av bangers i samband med matcher.

I sammanhanget är det viktigt att göra en tydlig distinktion mellan knallskott och annan pyroteknik. Bengaler och rökbomber kan, när de hanteras rätt, fungera som stämningshöjare. Det är en funktion som knallskotten saknar. Således är knallskott inte bara mot reglementet det försvårar dessutom en framtida legalisering av stämningshöjande pyroteknik.

Därför är det viktigt att vi som en vital del av svensk fotboll visar tydligt vad vi tycker. Att knallskott används och orsakar avbrutna matcher är inte ok. Det är i slutändan vi supportrar som drabbas. Avbrutna matcher innebär att vi inte får den produkt vi har betalat för, matchen. Det innebär också att en redan infekterad debatt blir hätskare och än mer populistiskt präglad. Därför måste vi på allvar leva upp till en av det demokratiska samhällets absoluta grundpelare, vi tar avstånd från handlingen inte individen.

SFSU uppmanar alla sina medlemsföreningar, och andra supportergrupper, att göra detsamma.